NorthStar Satış Performans Ölçümü-Audit çalışması, bir kuruluşun satış faaliyetlerine tek bir TL veya Dolar yatırım yapmadan satışlarını nasıl artıracağını sağlayan bir uygulama modelidir.

NorthStar Satış Performans Ölçümü, bunu yaparken temel bir noktadan hareket etmektedir:

Satış, bir sonuçtur!

Bu demektir ki, eğer satış bir sonuçsa, satıştan alacağınız sonuç, satışlarınızın az veya çok olması, aslında ta hammadde girişinden, üretimden, depodan, lojistik uygulamalardan; eğer hizmet sektöründeyseniz bir projenin başlangıç aşamasından, hazırlıklardan, çiziminden başlayan, vb. ve nihayet en son müşteriye ulaştırılan bir süreçtir. O halde, diğer birimlerin faaliyetlerini iyileştirmeden, geliştirmeden veya değiştirmeden, sadece satışlarınızı artırmaya çalışmak beyhude bir çabadır; hele bunu fiyatlarınızı düşürerek yapmaya çalışıyorsanız artık karından da vazgeçmiş, geleceği karanlık bir kuruluş haline başlamışsınız demektir.

Fiyat düşürerek satışları artırmaya çalışmak, bir çaresizliktir!

NorthStar Satış Performans Ölçüm-Audit metodu, faaliyetlerinizi 20 kategoride analiz ederek, ne yapmanız ve hangi sorunları çözmeniz halinde satışlarınızın yüzde kaç artacağını matematiksel olarak size gösteriyor. Örneğin, 5 öncelikli problemin neler olduğu ve çözümlerinin neler olduğu ve bunların belli sürelerde çözülerek örneğin üç ay, satışlarınızın örneğin yüzde 17,8 artacağını belirtiyor. Bunu yaparken ayrıca bir de hangi pazar yapısında rekabet ettiğinizin tespitini yapıp, böyle bir pazar yapısında ve dinamiklerinde nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda politikalar öneriyor.

20 Satış kategorisinde ortaya çıkan sonuçların, toplam 80’e yakın nedeni var. Bunlardan öncelikli olanların belirlenmesi ve o noktalarda çözümlerin gerçekleştirilmesi, eğer yetkinliklere ait bir problemse çözüm o alanda, üretimdeyse o alanda, kısaca problem neredeyse o alandaki iyileştirmenin ne olduğu ve nasıl çözüleceği bilgisi veriliyor.

Bir kuruluşun satışlarının artmasını sağlayan NorthStar Uygulaması, sonuç itibariyle aslında kuruluşun tüm performansının artmasını sağlamış oluyor.

Satışlarınızı artırmak için yapmanız gereken şey, info@northstar-bgs.com adresine yazıp, bizimle temasa geçmenizdir.

NorthStar Satış Stratejisi Uygulamasının aşamalarını görmek için lütfen tıklayınız.