İş hayatında yer alana bir kuruluşun esas itibariyle iki hedefi vardır:

 1. Karlılığını artırmak,
 2. Büyümek,

ve mümkünse, bu iki hedefi birden gerçekleştirmek... Ancak, iki hedef birden gerçekleştirilmeye çalışılsa bile, bu iki hedeften biri önceliklidir. Dolayısıyla biri baz alınarak diğeri de gerçekleştirilmeye çalışılır.

 1. Karlılık sorunu karşımıza üç şekilde çıkar:
  • i. Kuruluş kar etmiyorsa, kar eder hale geçmek,
  • ii. Karlılık düzeyini sürdürmek,
  • iii. Kar düzeyinin yükseltmek...
 2. Büyümek ise, belli bir noktadan sonra kaçınılmaz birşeydir. Büyüme ise:
  • i. Mevcut kapasitenin artırılması,
  • ii. Faaliyetlerde çeşitlililik,
  • iii. Coğrafi genişleme...
  şeklinde olmaktadır.

Hangi durumla karşı karşıya kalmışsak olalım, bu durumların her birinin bizden istediği ilk şey, ne yapmak istediğimizin, neyi başarmak istediğimizin, kısaca hedeflerimizin açık seçik belirlenmiş olmasıdır.

İş hayatında başarılı olmanın ilk şartı, her şeyden önce hedefleri belirlemeyi gerektirir. Eğer hedefler belli değilse, nereye gideceğimizi bilmediğimiz gibi, gittiğimiz yerin istediğimiz yer ve istediğimiz sonuçlar olduğunu bilmemizin imkanı da yoktur.

“NorthStar Strateji”, yukarıda adı geçen hedeflere ulaşmanızı sağlayan, bir modelin uygulanmasına verilen isimdir.

Bu nedenle NorthStar Strateji’nin hareket noktası, şirketlere hedeflerini belirlemesini sağlayan, eğer hedefleri belli ise bu hedeflerin ne derece doğru olduğunu ortaya koyan, bir yöntemi uygulamasıdır. NorthStar Stratejinin dünyadaki tüm diğer stratejik uygulamalardan en önemli farkı; birincisi, teşhislerinin ver tespitlerinin kişi ve sübjektif değerlendirmelerden arınmış olması ve bir kuruluşun tüm departmana ve çalışanlarına uygulanabilen bir bütüncüllük ve aynı zamanda uygulanabilirlik özelliğine sahip olmasıdır.

Bunu yaparken NorthStar Strateji, dünyada şu anda hiçbir kuruluşta olmayan bir araçtan yararlanmaktadır: NorthStar Strateji-Audit...

NorthStar Strateji Audit nedir ve nasıl kullanılmaktadır?

Bunun cevabını tıp alanında bir uygulama ile anlatmak aydınlatıcı olacaktır:

Tıpta ve her alanda olduğu gibi, yönetim alanında da iyi kararlar almanın esas şartı, hangi konuyu ele almış olursak olalım, yapacağımız tespitlerin doğru; doktorların deyimiyle, teşhisin doğru olması gerekir.

Doğru teşhis yapabilmek için temel şartlar ise, yine aynen tıpta olduğu gibi, ölçüm aletlerimizin, örneğin nabız ve kalp dinleme aletlerimizin, röntgen cihazımızın, idrar ve kan tahlili yapacak cihazların, yöntem ve laboratuvarın, doğru çalışması ve aynı zamanda ileri bir teknolojik seviyede olması gerekir. Cihazlar ve yöntem doğru olduğu zaman, incelenen numunenin “ne olduğu, ne içerdiği, nasıl bir durumla karşı karşıya olduğu” yapılacak tetkik ve tahlillerden sonra, net ve açık bir şekilde belirlenebilir.

Doktor bir insanın idrar ve kan tahlilini bir kağıt üzerinde gördüğü zaman, durumun ne olduğunu anlar; gerekiyorsa, röntgen ve MR sonuçlarına bakar; eğer yine gerekiyorsa, bir-iki noktayı daha inceler o insanın daha iyi olması için, ne yapması gerektiğini söyler.

İşin ilginç yönü şudur: Doktorun analiz ederek vardığı sonuçlar ve tespitler, doktora giden kişi tarafından paylaşılır ver büyük bir kabul görür. Çünkü, kişi o sonuçları tahlil edememiş olsa da, hissediyordur ve doktorun tavsiyelerini de aslında kendi kafasında yapılması gereken şeyler olarak, bunlara hedeflerimiz diyebiliriz, benimsemiştir.

Bundan sonrası, teşhise uygun adımlar atmak ve o hedeflere adım adım adım gitmektir.

Diğer bir ifadeyle, doğru teşhis için doğru analiz şarttır.

Doğru teşhis ve doğru analiz, NorthStar Strateji ile elde edeceğiniz sonuçların garanti etmekte ve bu nedenle, ilk ve temel adım olmaktadır.

NorthStar Strateji-Audit’in sizin ve kuruluşunuz için yapacağı şey budur:
Kuruluşunuzun, röntgenini çekmek, idrar ve kan tahlillerini yapmak, nasıl çalıştığını belirlemek ve ne yapılması halinde daha iyi nasıl olacağının şartlarını ortaya koymak.i

Diğer bir ifadeyle, NorthStar Strateji Audit ile, “Benim şirketim ne durumdadır, hangi sorunlarla karşı karşıyadır ve bu sorunların çözümü için neler yapmamız gerekmektedir?” sorusunun cevabını bulacaksınız.

Kısaca;
“NorthStar Strateji” yeni bir modeldir ve mevcut modellerden farkları şunlardır:

 1. NorthStar Strateji, bir kuruluşun tüm faaliyet alanlarını kapsar.
 2. NorthStar Strateji, her bir çalışanın günlük çalışmalarını dahi düzenler.
 3. NorthStar Strateji, diğer modellerden farklı olarak pratik bir karakter taşır. Bu nedenle kesinlikle pratiğe uygulanır.
 4. Gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla, NorthStar Strateji şirketin sahibi, CEO’su veya Genel Müdürü tarafından, tek başına veya bir ekip oluşturularak, bizzat hayata geçirebilir.

“NorthStar Strateji” ile önünüzde üç seçenek vardır:

 1. “NorthStar Stratejisi”ni kendiniz ve ekibinizle gerçekleştirmek; bunun için yapmanız gereken şey, NorthStar Strateji El Kitabı’nı almak ve oradaki her aşamayı adım adım uygulamak,
 2. “NorthStar Stratejisi” Eğitimini almak ve stratejiyi, bir eğitim süreci içinde bizzat yaptıktan sonra uygulamak,
 3. “NorthStar Stratejisi”uygulaması için, BGS Groups’tan danışmanlık hizmeti almak...

i NorthStar Strateji Audit’i kullanmanız için yapmanız gereken şey, “North Star Strateji” El Kitabını almak ve kitabın içinde size verilen kod numarası ile, web sayfamızdaki Audit bölümüne gidip o kodu yazmaktır. Kod uygulanması ile, Audit ile karşılaşacaksınız.

Yapacaklarınız orada detaylı olarak açıklanmıştır. Uygulama sonrası, şirketinizin ne durumda olduğunu görmek imkanını bulacaksınız. Bu da sizin hareket noktanız olacaktır.

“NorthStar Strateji” El Kitabı’nı kitapçılarda bulabilirsiniz.

NorthStar Management Stratejisi Uygulamasının aşamalarını görmek için lütfen tıklayınız.