BGS Groups, NorthStar Strateji’nin bir boyutu ise, Hukuk Danışmanlığı’dır.

Hukuk Danışmanlığı Hizmetimizin temel prensibi şöyledir: “Bir şeyi, problem haline gelmeden çözmüş olmak..”

Bu prensip hedeflerine ulaşmak isteyen kuruluşlar için büyük önem taşımaktadır. Zira bir konu problem haline geldiği zaman, parasal kaynakların israfının yanısıra, insanların büyük zaman ve enerjilerini almakta; daha da önemlisi motivasyonları üzerinde negatif etkiler yaratmaktadır. Böyle bir durum bir kuruluşun kaynaklarını iyi kullanamadığını gösterir.

Çünkü bir kuruluş, parasal kaynaklarının yanısıra, aynı zamanda zaman, enerji ve moral motivasyon gibi kaynaklara sahiptir ve bu kaynakların mümkün olduğunca stratejik hedeflere yönlendirilmiş olması gerekir.

BGS Groups, NorthStar Strateji’nin uygulanmasının yanında, Hukuk Danışmanlık Hizmetleri’nin bu noktasına dikkatinizi çeker.

Hukuk Danışmanlık Hizmeti;

  • Ulusal ve
  • Uluslararası bir çerceve içinde,
    • Ulusal ve uluslararası şirket kuruluşları,
    • Şirketlerin ticari anlaşmalarının yapılmasını ve sonlandırılmasını,
    • Birleşme, ortaklık kurulması ve sonlandırılması ve tek yönlü ayrılmalar,
    • Ticari ihtilaflarının çözülmesi

gibi alanlarda; uzman bir ekip tarafından verilmektedir.

Hukuk Danışmanlığı Hizmeti almak için info-hukuk@northstar-bgs.com adresine e-posta göndermeniz yeterlidir.