"NorthStar” Strateji kitabı, işadamları ve yüksek düzeydeki profesyoneller için yazılmış bir kitap. Kitap, işini geliştirmek isteyen veya şirketini yeniden yapılandırmak isteyen işadamları, şirketlerin murahhas üyeleri, bir şirketin stratejisini, rekabet, büyümek veya karlılık stratejilerinden birinde yeniden çizmek isteyen profesyoneller; kısaca genel müdür, genel müdür yardımcıları için; onlara sesleniyor.

Kitabı satın alan, kitabın içinde yer alan kullanıcı adını ve yine kitabın içinde yer alan şifreyi kullanarak, “NorthStar” Strateji-Audit programını ücretsiz olarak almış oluyor. Bu programın değeri, 2 500 dolar... Kitabı aldığınızda bir defaya mahsus olmak üzere audit programını ek bir ödeme yapmaksızın kullanma imkanı elde ediyorsunuz.

İş hayatında başarılı olmanın ilk şartı, herşeyden önce hedefleri belirlemeyi gerektirir. Eğer hedefler belli değilse, nereye gideceğimizi bilmediğimiz gibi, gittiğimiz yerin istediğimiz yer ve istediğimiz sonuçlar olduğunu bilmemizin imkanı da yoktur.

NorthStar Strateji, bir kuruluşun karlılığını artırmasını ve büyümesini sağlayan, bir modelin uygulanmasına verilen isimdir.

Bunu yaparken NorthStar Strateji, dünyada şu anda hiçbir kuruluşta olmayan bir araçtan yararlanmaktadır:

NorthStar Strateji-Audit

NorthStar Strateji Audit ile, “Benim şirketim ne durumdadır, hangi sorunlarla karşı karşıyadır ve bu sorunların çözümü için neler yapmamız gerekmektedir?” sorusunun cevabını bulacaksınız.

NorthStar Strateji yeni bir modeldir ve mevcut modellerden farkları şunlardır:

  • Bir kuruluşun tüm faaliyet alanlarını kapsar.
  • Her bir çalışanın günlük çalışmalarını dahi düzenler.
  • Diğer modellerden farklı olarak pratik bir karakter taşır. Bu nedenle kesinlikle pratiğe uygulanır.